Velkommen til Hortens Turnforening

 En av Hortens eldste foreninger!

Foreningen ble stiftet 17.mai 1860.
Turnforeningen har i dag mange gode tilbud til unge og eldre mennesker i Horten. Vi har over 15 forskjellige treningstilbud for store og små!

Vi har partier som passer for alle aldre
Sjekk hvilket parti som passer for deg, ta på treningstøy og kom og prøv!
De 2 første gangene er uforpliktende prøvetimer.
Har du spørsmål så ta kontakt på post@hortensturnforening.no


VIKTIG INFORMASJON
FOR OPPSTART TIL HØSTSEMESTERET
Tirsdag 1. september
Grunnet Covid 19 blir det begrensninger i antall turnere pr. parti

For å få en oversikt over hvor mange som kommer på treningene, må vi ha informasjon om hvem som er interessert.

Dere må sende en sms til trener på partiet dere vil delta på.
De må ha oversikt over antall, og dere får en tilbakemelding på om det er plass til deres barn.
Vi har kun plass til 18 barn pr. trening. Dette vil vi gjøres noen treninger fremover slik flest mulig kan få muligheten.
Om det viser seg at antall ikke blir noe problem, så vil dere få beskjed om dette.

Når det gjelder «Foreldre og Barn» partiet, så teller 1 barn og 1 forelder som 1 stk. Altså 18 par på trening.

Kontaktpersoner som skal ha beskjed:
Foreldre og Barn: Cathrine Andersen – tlf. 988 95 693
Gutter og jenter 4-5 år: June Gundersen – tlf. 978 06 567
Jenter 1-2 klasse: June Gundersen – tlf. 978 06 567
Jenter 3-4 klasse: June Gundersen – tlf. 978 06 567
Jenter 5-7 klasse: June Gundersen – tlf. 978 06 567
Gutter 1-3 klasse: Jonas Kristoffersen – tlf. 981 98 551
Gutter 4-7 klasse: Leander Paalsgard – tlf. 983 67 880
Apparatturn: Miriam Høiås Winge – tlf. 983 03 064
Ungdomstroppen: Jennie Olsen Østby – tlf. 467 88 404

Vi gjør så godt vi kan alle sammen, ut fra situasjonen med Covid 19.

Turnere bes møte 5 til 10 minutter før trening, ferdig skiftet. Det er ikke anledning til å dusje etter trening.

Påmelding:
Påmelding/registrering gjøres etter første trening.

For påmelding gå inn på www.minidrett.no

Logg inn om du har bruker, eller velg ny bruker og registrer deg, deretter velger du medlemskap i toppmenyen og søker opp Hortens Turnforening.

På denne linken kan du se en instruksjons video om hvordan du går frem:

Velkommen skal du være.

Skal du melde på et barn er det barnets informasjon som skal fylles ut.
Det dukker da opp felter for utfylling av foresatte.
Husk også å velg hvilket parti det ønskes deltagelse på.
I medlemsavgiften ligger også utøverforsikring.
Bare ta kontakt på post@hortensturnforening.no ved spørsmål.


Se siden partier og treningstider på hjemmesiden for mer info!!


Hvis du er på Facebook så er det fint om du melder deg inn i gruppen
«Hortens Turnforening».

Der kommer det informasjon og du kan stille spørsmål til trenerne.


Innbydelse til 160 års jubileum
i Turnforeningens selskapslokaler
Lørdag 24. oktober kl. 19:00
Påmelding til Kari innen 10.10.2020
mobil 996 28 804
Maks 50 personer (først til mølla)
OBS: 18 års grense
Antrekk: Dress

Betaling: kr. 450,- per pers inkluderer:
* Velkomstdrink
* Koldtbord med drikke (2 gl. vin eller 2 øl/mineralvann)
* Kaffe avec
* Kake og kaffe


Hortens Turnforening har mottatt kr 208 000,- av Sparebankstiftelsen DnB.
Pengene er brukt til oppvisningsmatter og veggspeil i Turnhallen.
Vi er veldig takknemlige for å kunne oppdatere oss på riktig utstyr. Det er viktig for både trening, trivsel og sikkerhet.


Utsatte arrangement:

  • Gymnastikkfestivalen i Vestfold 2020 – for gymnaster mellom 7 og 18 år er utsatt til vår 2021
  • Foreldremøte: Det vil bli avholdt et foreldremøte med ytterligere informasjon så snart vi har fått en bedre oversikt over utviklingen av Korona-virus pandemien.
  • Generelt om Korona-virus pandemien: Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer, pålegg og anbefalinger i denne saken.

Se siden Partier og treningstider for all info!


Følg oss på Facebook, og husk også å melde deg inn i gruppen
«Hortens Turnforening».
Der kommer det meste av info og du kan stille spørsmål direkte til trenerne.

———————————————————————————————-
Hortens Turnforening

Postboks 1021, 3194 Horten
Org.nr: 971315903
Vipps-nummer: 14710
Bankkonto 7159.05.38269
Internett: www.hortensturnforening.no
Facebook: Hortens Turnforening
E-post: post@hortensturnforening.no