Konkurranseturn

Vi trener konkurranseturn, i 6 apparater for gutter og 4 apparater for jenter, etter turnstigen og selvvalgte øvelser. Partiet er begrenset i antall og turnerene er ofte utvalgt fra barnepartiene. Vi er med på klubb-,krets-, og landskonkurranser, gymnastikkfestivalen og foreningsoppvisninger. Treningstider:

A gruppe:
Tirsdager: 18.00-21.00 Onsdager: 18.00-20.30 Fredager: 17.00-19.30 Søndager: 17.00-19.00

B gruppe:
Tirsdager: 18.00-20.00 Onsdager: 18.00-20.00 Fredager: 17.00-19.00

C gruppe:
Onsdager: 18.00-19.30 Fredager: 17.00-1830

Trening avhengig av nivå, fra to til fire dager i uken. Konkurranseturn krever mye trening og seriøs innsats både fra utøvere, trenere og foreldre.