Styret

Her finner du oversikten over styrets medlemmer.

Styreformann
Solveig Kjøraas
Mob. 99 55 59 32

Nestformann
Kari Bjerkan
Mob. 99 62 88 04

Styremedlem/sekretær
Irene Haraldsen Mørch

Styremedlem
Grete Irgens

Styremedlem/overturner
Synnøve Frugaard

Styremedlem
Anlaug Kallestad

Styremedlem
Bjørn Kjøraas

Varamedlem
Kirsten Sjong

Varamedlem
Ole Ortveit