Styret

Her finner du oversikten over styrets medlemmer.

Styreformann
Roy N Henriksen
Mob. 92 03 28 64

Nestformann
Solveig Kjøraas
Mob. 99 55 59 32

Styremedlem/sekretær
Hilde Monen

Styremedlem
Kari Bjerkan

Styremedlem/overturner
Bernt Mathisen

Styremedlem
Fredrikke Herheim

Styremedlem
Annlaug Kallestad

Varamedlem
Bjørn Kjøraas

Varamedlem
Grethe Irgens